Przewodnim hasłem Światowego Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II były słowa Patrona Szkoły św. Jana Pawła II: „Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.”

Uczniowie postanowili aktywnie włączyć się w działania na rzecz ochrony przyrody poprzez  ogólnoszkolną zbiórkę aluminiowych puszek, które zostały sprzedane przez Samorząd Uczniowski w punkcie złomu. Pieniądze ze sprzedaży puszek, podobnie jak w latach ubiegłych, zostały przekazane na charytatywne konto akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i wychowawcom, którzy aktywie włączyli się do naszych działań ekologicznych oraz patriotycznych.

Samorząd Uczniowski