Informacje o złożonych ofertach w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Kamieniec Ząbkowicki

  • Na zadanie Nr 1: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Kamieniec Ząbkowicki,

ofertę złożyło Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zamek” Kamieniec Ząbkowicki,

  • Na zadanie Nr 2: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Ożary, ofertę złożyło

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy „Inter” Ożary,

  • Na zadanie Nr 3: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Byczeń, ofertę złożyło

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy „Spartakus” Byczeń,

  • Na zadanie Nr 4: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie turystyka piesza i kolarstwo sportowo-turystyczne, ofertę złożyło

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RKS KROSS Byczeń,

  • Na zadanie Nr 5: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie tenis stołowy, ofertę złożyło

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Uczniowski Klub Sportowy SP 2,

  • Na zadanie Nr 6: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka siatkowa – sekcja żeńska, ofertę złożyło

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KS ISKRA,

  • Na zadanie Nr 7: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna dzieci, ofertę złożył – Klub Sportowy Akademia Piłkarska GOAL

Oferty wpłynęły w terminie i spełniają wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Marcin Czerniec