Ogłoszenie wyników otwartego konkursu  ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Kamieniec Ząbkowicki w roku 2018

  • Na zadanie Nr 1: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Kamieniec Ząbkowicki,

ofertę złożyło Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zamek” Kamieniec Ząbkowicki w ocenie merytorycznej przyznano średnią liczbę punktów 68 – przyznano dotację w wysokości 86 000,00 zł,

  • Na zadanie Nr 2: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Ożary, ofertę złożyło

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy „Inter” Ożary w ocenie merytorycznej przyznano średnią liczbę punktów 70,75 – przyznano dotację w wysokości 16 000,00 zł,

  • Na zadanie Nr 3: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Byczeń, ofertę złożyło

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy „Spartakus” Byczeń w ocenie merytorycznej przyznano średnią liczbę punktów 54,5 – przyznano dotację w wysokości 10 000,00 zł,

  • Na zadanie Nr 4: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie turystyka piesza i kolarstwo sportowo-turystyczne. ofertę złożyło

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RKS KROSS Byczeń w ocenie merytorycznej przyznano średnią liczbę punktów 70 – przyznano dotację w wysokości 10 000,00 zł,

  • Na zadanie Nr 5: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie tenis stołowy, ofertę złożyło

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Uczniowski Klub Sportowy SP 2 w ocenie merytorycznej przyznano średnią liczbę punktów 56,75 – przyznano dotację w wysokości 6 000,00 zł,

  • Na zadanie Nr 6: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka siatkowa – sekcja żeńska, ofertę złożyło

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KS ISKRA w ocenie merytorycznej przyznano średnią liczbę punktów 67 – przyznano dotację w wysokości 7 000,00 zł,

  • Na zadanie Nr 7: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna dzieci, ofertę złożył

Klub Sportowy Akademia Piłkarska GOAL w ocenie merytorycznej przyznano średnią liczbę punktów 52,5 – przyznano dotację w wysokości 5 000,00 zł.

O przyznaniu dotacji decydowała większa liczba punktów. Oferty wpłynęły w terminie i spełniają wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Marcin Czerniec