.Druhowie i Druhny – jesteście w służbie zawodowej i ochotniczej naszymi codziennymi bohaterami.

Wasza nieustanna gotowość do ratowania życia i zdrowia ludzkiego budzi najwyższy szacunek. Osłaniacie nas w rozmaitych sytuacjach kryzysowych i włączacie się w inicjatywy integrujące naszą lokalną społeczność. Nie ma słów, by oddać naszą wdzięczność.

W tym roku szczególne słowa uznania do załogi OSP Kamieniec Ząbkowicki II włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To powód wielkiej satysfakcji dla naszych strażaków ochotników, bo zadanie, jakiego się podjęli wymaga profesjonalizmu i dyspozycyjności.

Wszystkim druhom i druhnom – w dzień św. Floriana – życzymy duchowych i fizycznych sił do dalszej służby, bezpiecznych powrotów z wszystkich akcji i społecznego szacunku.

Samorząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki nadal będzie wspierać straż pożarną – państwową i ochotniczą. To nasze zobowiązanie na dzisiaj i na przyszłość.

Marcin Czerniec

wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Bernadeta Chodasewicz

przewodnicząca Rady Gminy