W Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim odbył się apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Po części oficjalnej z udziałem pocztu sztandarowego, odśpiewaniu hymnu narodowego usłyszeliśmy następujące słowa:

Przysięgam Panu Bogu w wierności w Polsce trwać,

Na mej Ojczyzny progu w walecznym szyku stać.

Za sztandar, cześć i prawa ochoczo ruszać w bój

Jak każe mi ustawa i honor każe mój.

Uczniowie z klas V, VI i VII rozpoczęli inscenizację patriotyczną pt. „Chwała bohaterom”. Wymowne, momentami wzruszające sceny przesłuchania Danuty Siedzikówny – „Inki” były przeplatane odpowiednio dobranym podkładem muzycznym oraz pieśniami wojskowymi. Na zakończenie uczestnicy pięknie i głośno zaśpiewali pieśń „Ojczyzno ma”. Mamy świadomość,  „że zachowaliśmy się tak jak trzeba”. Jesteśmy Polakami  i mamy polskie obowiązki. Jest to nasz wyraz hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowej, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.

Pan dyrektor Arkadiusz Albrecht serdecznie podziękował uczniom i p. Alicji Nowakowskiej za zaangażowanie i przygotowanie tej jakże ważnej dla nas Polaków uroczystości. Rozdał też podziękowania dla uczniów i nauczycieli za udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy oraz dyplomy laureatom szkolnego konkursu recytatorskiego „Pegazik”. Dziękujemy pracownikom GCK z Kamieńca Ząbkowickiego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Doboszowic za pomoc w organizacji naszego apelu.

Klasa VII pod opieką p. Alicji Nowakowskiej