W Szkole Podstawowej nr 1 odbył się apel podsumowujący Tydzień Kultury, który od wielu lat ma miejsce końcem listopada. Na apelu podsumowano działania i ogłoszono wyniki konkursów. W tym roku hasło tego projektu brzmiało „Wspomnienia naszych przodków ocalmy od zapomnienia”, a podjęte działania wiązały się z rocznym projektem wychowawczym „Drogi Polaków na Dolny Śląsk”.

Tydzień Kultury ma zwrócić uwagę między innymi na właściwe zachowanie, wobec tego w apelu uczniowie przypomnieli zasady obowiązujące w szkole, prosili o ciszę na przerwach proponując  w zamian gry i zabawy znane naszym dziadkom. Na korytarzach szkolnych zostały wyklejone tory do gry w kapsle oraz do gry w klasy, zostały tez wywieszone instrukcje innych zabaw, przypomniano też grę w gumę czy Zośkę. Dla uczniów, potrzebujących wyciszenia w czasie przerwy, stworzono „ciche kąciki”, gdzie można było posłuchać  wierszy i historii z książek znanych naszym dziadkom.

Tradycyjnie odbył się konkurs na plakat misia. 25 listopada to Międzynarodowy Dzień Misia, wobec tego uczniowie wykonali ponad siedemdziesiąt plakatów, a najlepsze z nich zostały nagrodzone na grudniowym apelu. Zostały tez ogłoszone wyniki konkursu krasomówczego. W tym roku uczniowie mogli przedstawić jedną z legend lub baśni z regionów, z których przybyli ich przodkowie na Dolny Śląsk. Usłyszeliśmy więc legendy białoruskie, góralskie, ukraińskie, rosyjskie. I miejsce zdobyła Karina Służyńska, II miejsce przypadło Julii Jankojć, na trzecim miejscu znalazła się Zuzanna Tofel. Spośród pozostałych osiemnastu uczestników przyznano jeszcze osiem wyróżnień. Otrzymali je: Klaudia Niemiec, Nikola Łuczak, Maja Kowalczyk, Alicja Rozmis, Klaudia Pawliczak, Wiktoria Działa, Zofia Bocian, Martyna Czarnecka.

Na koniec apelu, który miał miejsce 9 grudnia 2016 r., uczniowie otrzymali od Rady Rodziców słodkie upominki z okazji mikołajek, które większość klas spędziła na wycieczkach do kina lub wypiekała pierniki  w Piernikarni Śląskiej. Pani dyrektor Bożena Kołodziej zwróciła uwagę, że uczniowie chętnie angażują się w różnego rodzaju konkursy i zachęciła wszystkich do aktywności  tak w przygotowaniach do konkursów przedmiotowych jak i zawodach sportowych.