W Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II – 8 lutego 2018 r. w odbył się apel, podczas którego dyrektor szkoły Pan Arkadiusz Albrecht podsumował pierwsze półrocze. Podziękował za systematyczną naukę, wzorową frekwencję, aktywny udział w konkursach, zawodach sportowych, zaangażowanie w różne działania na rzecz szkoły i środowiska oraz wręczył tarcze WZOROWEGO UCZNIA uczniom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Wszystkim wyróżnionym uczniom pogratulował oraz życzył dalszych sukcesów. Pozostałym radził, aby wzorując się na najlepszych oraz pamiętając o słowach Patrona szkoły, świętego Jana Pawła II: „Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli”, wytrwale pracowali na osiąganie jak najlepszych wyników w nauce i zachowaniu. Przypomniał także, że do końca roku szkolnego każdy uczeń może walczyć nie tylko o odznakę wzorowego ucznia, promocję z wyróżnieniem, nagrody Dyrektora Szkoły, ale także o stypendium Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Podczas apelu panował niezwykle radosny nastrój, ponieważ wielu uczniów otrzymało tarczę WZOROWEGO UCZNIA, wyróżnienie za wzorową frekwencję oraz różne podziękowania i dyplomy.

UCZNIOWIE WZOROWI

 • Klasa I: Biel Zofia, Buczko Jakub, Czachor Dariusz, Gwiżdż Szymon, Jakubiszyn Elena, Mikosz Kornelia, Odzimek Miłosz, Pazdan Magdalena, Szczepańska Maja, Szewczyk Natalia, Wilkoszewski Wojciech.
 • Klasa III a: Dec Dawid, Kamieniarz Zuzanna, Roicka Martyna, Sroczyk Marcin.
 • Klasa III b: Kwiatkowska Kamila, Kwiatkowska Weronika, Zapotoczny Filip, Zinkiewicz Bartłomiej, Zinkiewicz Martyna.
 • Klasa IV a: Kieniuk Weronika, Weidmann Sylwia.
 • Klasa IV b: Ciszek Kornelia, Olechowski  Hubert, Sędziak Dawid.
 • Klasa V: Biel Zuzanna, Krawczyk Kalina, Mikosz Klaudia, Stuglik Hanna, Szewczyk Ewelina, Tadeuszów Natalia.
 • Klasa VI: Sarzyńska Wiktoria.
 • Klasa VII: Aleksandra Janik, Weronika Szymczak, Łukasik Emilia.

UCZNIOWIE Z WZOROWĄ FREKWENCJĄ

 • Klasa I: Biel Zofia, Gwiżdż Szymon, Pazdan Magdalena, Szewczyk Natalia.
 • Klasa IV a: Jednak Mateusz, Kieniuk Weronika, Kuziemko Szymon, Sierant Tomasz.
 • Klasa IV b: Bartyska Sara.
 • Klasa V: Nowakowska Julia, Szewczyk Ewelina, Tadeuszów Natalia.
 • Klasa VI: Rogólski Kevin, Sierant Kinga.
 • Klasa VII: Krekora Aleksy, Myśliwiec Remigiusz, Łukasik Emilia.

Wszystkim, którzy osiągnęli wyniki w nauce i zachowaniu na miarę swoich możliwości serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.

Samorząd Uczniowski