Podczas apeli szkolnych dla uczniów kl. IV – VI SP, kl. VII SP oraz kl. II – III GP, 5 lutego 2018 r., pani dyrektor szkoły Bożena Kołodziej dokonała podsumowania pracy, wraz z wychowawcami i nauczycielami udzieliła pochwał i pogratulowała uczniom osiągnięć w I półroczu roku szkolnego 2017/2018.

Pod kierunkiem pań: Anny Stygi i Agaty Olewicz apel poprowadziły przewodniczące samorządów szkolnych: Oliwia Wróbel i Karolina Bierut, zgodnie stwierdzając, że „wszystkie nasze działania znalazły odzwierciedlenie w ocenach z nauki i zachowania”.

Najważniejszą część apelu stanowiło wyróżnienie wzorowych uczniów – 45  z klas IV – VII SP oraz kl. II – III GP. Na pochwałę zasłużyło 38 uczniów, którzy poszczycili się wzorową frekwencją. Ważną dziedzinę w programie wychowawczym stanowi aktywna praca na rzecz klasy i szkoły, za którą  docenili uczniów wychowawcy oraz opiekunowie samorządów uczniowskich.

Przez całe półrocze uczniowie brali udział w wielu konkursach szkolnych i zewnętrznych, a ich sukcesy nagradzano na bieżąco. Podczas apelu udzielono pochwały, wręczono dyplomy i nagrody zespołom klasowym, laureatom i uczniom za udział w konkursach szkolnych, powiatowych, ogólnopolskich: zDolny Ślązak Gimnazjalista – blok matematyczno-fizyczny, „ I Ty możesz zostać baśniopisarzem”, „Polonista Roku”, Wiedzy o Wielkiej Brytanii,  Uczę się bezpiecznie żyć, Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie, „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, Szkolny Konkurs Kolęd, Powiatowy Konkurs Kolędniczy, Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową, „Szopka – Bardo”.

Nagrody otrzymał także najlepszy czytelnik (Sonia Bielawska z kl. IIc) i najlepiej czytająca klasa (IIIb GP). Na wyróżnienie zasłużyli również sportowcy: 10 najlepszych z kl. IV – VII oraz sportowcy i drużyny z gimnazjum, reprezentujący szkołę, osiągający najwyższe i bardzo wysokie wyniki w finałach zawodów powiatowych i strefowych dziewcząt i chłopców (biegi przełajowe, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, piłka nożna, szachy, Liga Mistrzów Ogólnopolskiego Turnieju BRD). Na zakończenie podsumowania osiągnięć  pani dyrektor i pani A. Rembiasz wręczyła certyfikaty „Uczeń z klasą”, co stało się dla wyróżnionych, nagrodzonych gromkimi brawami, wyjątkową chwilą.

Pani dyrektor Bożena Kołodziej z dumą i radością doceniła tak liczne osiągnięcia uczniów i ich pedagogów w nauce, zachowaniu, konkursach  i z nieukrywaną nadzieją życzyła im sukcesów w II półroczu roku szkolnego 2017/2018.

Dorota Twardowska