Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało gminie Kamieniec Ząbkowicki dwie dotacje w wysokości 500 000 zł każda z przeznaczeniem na kontynuację rewitalizacji Pałacu Marianny Orańskiej.

Dzięki temu bardzo wysokiemu wsparciu zostaną przeprowadzone ratownicze prace w zakresie wschodniej części dachu pałacowego i baszty nr 3 oraz prace odtworzeniowe przy konstrukcji sklepień kaplicy pałacowej i reprezentacyjnej sali jadalni w części wschodniej pałacu.

1 000 0000 zł to kolejna duża pula środków, dzięki którym kamieniecki skarb architektury będzie jeszcze bardziej atrakcyjny dla turystów i będzie nie tylko źródłem naszej wspólnej satysfakcji. W połączeniu z przyznaną nam niedawno dotacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na projekt pod nazwą „Ścieżki w Parku Kulturowym w Kamieńcu Ząbkowickim” w wysokości ponad 1 119 000 zł, 2018 rok zapowiada się jako czas ciężkiej pracy.

Należy dodać, że kolejne 100 000 zł wpłynie z MKiDN na konserwację i restaurację barokowego ołtarza głównego w kościele pw. św. Marcina w Byczeniu. Nasza gmina niedawno również udzieliła wsparcia na rzecz ratowania tej zabytkowej świątyni.