Gmina Kamieniec Ząbkowicki uzyskała dofinansowanie w kwocie ponad 1 119 000 zł na ważny element rewitalizacji kompleksu pałacowo-parkowego. Wsparcie przyznał Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

W ramach projektu pod nazwą „Ścieżki w Parku Kulturowym w Kamieńcu Ząbkowickim”, którego sumaryczna wartość wynosi ponad 1,7 mln zł, zostaną wykonane dwa duże zadania obejmujące zarówno przywracanie pierwotnej świetności całemu obszarowi otaczającemu pałac, jak i nadawaniu piękna środowisku przyrodniczemu. Odbudowana zostanie dawna droga brukowa prowadząca od Czerwonego Kościółka do Pałacu oraz droga dojazdowa pomiędzy Czerwonym Kościółkiem a dawnym Domem Rządcy. Drogi zostaną wybudowane z charakterystycznego łupka z obrzeżami i elementami towarzyszącymi. W miejscach, gdzie łupek jest w dobrym stanie, droga będzie uzupełniana o brakujące cząstki. Wszystko będzie działo się tak, by przywrócić historyczny wygląd dróg. Niewątpliwie oba działania zdecydowanie poprawią estetykę tych miejsc, a w połączeniu z zaplanowanymi pracami w sferze roślinności, staną się uroczym fragmentem całego terenu pałacowego. Przygotowane zostaną specjalne tablice tematyczne, na których znajdą się także informacje związane ze zwierzętami objętymi ochroną na obszarze parku pałacowego.

Na zdjęciach (wykonanych latem) widać jak bardzo cenne i piękne zarazem są nasze kamienieckie skarby. Opisane wyżej projekty wartość i piękno z pewnością wzmocnią.