Wiele osób stawia pytania związane z pracami, jakie zostaną przeprowadzone dzięki niedawno przyznanej naszej Gminie dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przekazujemy Państwu te wiadomości.

W obrębie wozowni pałacu planowany zakres prac ratowniczych obejmuje: rozbiórkę istniejącego prowizorycznego zadaszenia obiektu z blach fałdowych i płyt warstwowych, wykonanie stropu żelbetowego nad parterem – stabilizującego mury i zapewniającego sztywność przestrzenną obiektu, przemurowanie fragmentów silnie wychylonego muru północnego – grożącego zawaleniem wraz z rekonstrukcją detalu architektonicznego muru (krenelaż, gzymsy, wsporniki), wprowadzenie ukrytego usztywniającego wieńca żelbetowego w koronie muru poł., rekonstrukcje dachu pulpitowego nad obiektem wraz z pokryciem blachą cynkową, rekonstrukcję zdobionego okapu wraz z wykonaniem rynien i rur spustowych z blachy cynkowanej oraz inne prace towarzyszące.

W pierwszym etapie wykonana zostanie stabilizacja konstrukcji murów stropem żelbetowym, w drugim etapie przemurowanie grożacych zawaleniem fragmentów murów, natomiast w trzecim etapie zabezpieczenie obiektu przed wpływem warunków atmosferycznych poprzez zadaszenie. Prace będą prowadzone po przeprowadzeniu procedury przetargowej i podpisaniu umowy z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Planowany termin rozpoczęcia prac 15 kwietnia 2015 do 15 października 2015 r.

Na prezentowanych zdjęciach widać jak wyglądała oficyna pałacowa w chwili przejęcia obiektu po dzierżawie w sierpniu 2012 r. W oficynie pałacowej docelowo znajdować się będą pomieszczenia recepcyjne dla pałacu i obsługi ruchu turystycznego. Na parterze ponadto będą pomieszczenia lapidarium oraz na piętrze odtworzony zostanie dawny układ funkcjonalny obiektu.