Na 1500 uczniów z dolnośląskich szkół do finału konkursu dostało się trzech uczniów Zespołu Szkół nr 2 z Kamieńca Ząbkowickiego.

Finał Konkursu „Cyberbezpieczni” odbył się 7 grudnia 2017 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Z 7 miejsca startował Bartłomiej Kwiatkowski kl. VII, z 25 miejsca startował Maciej Kopyś kl. VI, z 37 miejsca startowała Wiktoria Śnieżek kl. VII. Na początku uczniowie musieli zarejestrować się, aby kolejno przystąpić do konkursu. Następnie odbył sie wykład pt: Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, który miał na celu uświadomić uczniom zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych osobowych,  portalach społecznościowych.

Konkurs „Cyberbezpieczni” dedykowany uczniom klas VI-VIII. Jego organizatorem był Warszawski Instytut Bankowości oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Partnerem, odpowiedzialnym za przebieg konkursu, był Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Celem konkursu jest promocja postaw cyberbezpiecznych oraz motywowanie i zainteresowanie uczniów samodzielnym poszerzaniem wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zakres tematyczny obejmował m. in. zagadnienia dotyczące szkodliwego oprogramowania, bezpieczeństwa systemów operacyjnych, bezpieczeństwa na portalach społecznościowych, prywatności w sieci, spamu, bezpieczeństwa aplikacji mobilnych, kopii zapasowych danych i bezpieczeństwa danych osobowych.

Serdecznie gratulujemy Bartłomiejowi, Maćkowi i Wiktorii za udział w konkursie i wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa! 

Koordynator szkolny: pedagog mgr Milena Skotnicka