Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

*

Zarządzeniem nr 346/2017 z dnia 06.11.2017 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości położonych w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działek nr 214/4 o pow. 0,2483 ha, poz. rej. G. 834, AM-18, Nr KW SW1Z/00058972/6, 214/6 o pow. 0,2957 ha, poz. rej. G. 311, AM-18, Nr KW SW1Z/00066710/1, 214/7 o pow. 0,7799 ha, poz. rej. G. 311, AM-18, Nr KW SW1Z/00066710/1, 214/8 o pow. 0,4866 ha,  poz. rej. G. 311, AM-18, Nr KW SW1Z/00066710/1 o łącznej pow. 1,8105 ha.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomości oznaczone są symbolem „MN3.1” o funkcji podstawowej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz symbolem „KDW” o funkcji podstawowej tereny dróg wewnętrznych i dojazdów. Na terenie działki 214/6 znajduje się udokumentowane stanowisko archeologiczne nr 47.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 274.930,00 zł  + podatek VAT 23%,

Minimalne postąpienie wynosi: 2.750,00 zł,

Wadium wynosi: 27.500,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Wpłacenie wadium (w gotówce) w wysokości 27.500,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 12 grudnia 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższe informacje pod nr telefonu: 748162029.