Po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim odwiedzili krytą pływalnię w Kłodzku w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Każdy wyjazd jest doskonałą okazją, aby spędzić czas ze swoimi rówieśnikami i lepiej poznać się nawzajem. Podczas wyjazdów dzieci poznają zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą, uczą się asekuracji, uczestniczą w grach i zabawach integracyjnych oraz doskonalą technikę pływania.

Tradycją już jest, że każdy wyjazd kończy się wizytą w restauracji McDonalds, gdzie uzupełniamy stracone kalorie 🙂 Organizatorem wyjazdów jest Pani Iwona Kulińska-Pietrzak. Opiekę nad dziećmi sprawowali Pan Tomasz Piwiński, Dariusz Czarnecki oraz Pani Milena Skotnicka.