Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbyły się 25 października 2017 r. Nad prawidłowym przebiegiem kampanii wyborczej i głosowania czuwała Komisja Wyborcza w składzie: Wiktoria Śnieżek, Weronika Szymczak, Remigiusz Jachimowski. Wybory były poprzedzone kampanią wyborczą.

Do pracy w Zarządzie Samorządu Uczniowskiego zgłosiło się dziesięciu kandydatów, a właściwie kandydatek. Wszystkie kandydatki przedstawiły wiele ciekawych pomysłów na organizację życia szkolnego na bardzo oryginalnych plakatach i ulotkach. W dniu wyborów odbył się apel, na którym miała miejsce prezentacja kandydatek. Zostały również przypomniane zasady wyborów. Dyrektor szkoły Pan Arkadiusz Albrecht podziękował też wszystkim kandydatkom za chęć pracy na rzecz szkoły oraz podkreślił rolę Samorządu Uczniowskiego w organizacji szkolnego życia.

W wyborach wzięło udział 151 uczniów. Po przeliczeniu głosów Komisja Wyborcza ustaliła skład nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego, który przedstawia się następująco:

  • Przewodnicząca Szkoły – Aleksandra Janik z klasy VII, która otrzymała 45 głosów,
  • Zastępca Przewodniczącej Szkoły – Hanna Stuglik z klasy V, która otrzymała 36 głosów,
  • Skarbnik – Wiktoria Sarzyńska z klasy VI, która otrzymała 16 głosów,
  • Sekretarz – Emilia Łukasik z klasy VII, która otrzymała 15 głosów,
  • Członkowie Zarządu – Jessika Ciborowska z klasy VI, Klaudia Mikosz z klasy V, Kalina Krawczyk z klasy V.

Wszystkim kandydatkom dziękujemy za chęć pracy w Zarządzie Samorządu Uczniowskiego oraz za wielkie zaangażowanie w kampanię wyborczą. Członkom Zarządu Samorządu Uczniowskiego życzymy sprzyjających warunków do realizacji wyborczych obietnic oraz samych sukcesów w samorządowej pracy.

Komisja Wyborcza w składzie: Wiktoria Śnieżek, Weronika Szymczak, Remigiusz Jachimowski pod opieką pań: Alicji Walerian i Mileny Skotnickiej