W pierwszych tygodniach bieżącego roku szkolnego uczniowie klas V-VII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II przeprowadzili akcję ekologiczną „Dobre rady na odpady”.

Organizatorzy przedsięwzięcia opracowali plakaty i referaty, których przewodnim tematem była segregacja śmieci oraz konieczność dbania o czystość najbliższego otoczenia na co dzień. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa przyczyniła  się do kształcenia motywacji do poznawania przyrody oraz chęci jej ochrony poprzez działania zmniejszające zaśmiecanie środowiska.

Organizatorzy akcji pod opieką pani Alicji Walerian