Na ulicach pustka zupełna. Miasto pogrążone we śnie i ciszy, przerywanej jedynie odgłosem kroków patroli, przeciągających wszystkimi ulicami miasta i stojących na straży bezpieczeństwa mieszkańców. Tak upłynął dzień 11 listopada, dzień odrodzenia niepodległego Państwa Polskiego.

Zacytowany wyżej fragment książki Romana Starzyńskiego (rodzonego brata słynnego wiele lat później bohaterskiego prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego) to cząstka zapisu przeżyć, jakie towarzyszyły Polakom – mieszkańcom Łodzi – w pierwszych godzinach odzyskanej wolności – 99 lat temu. Słowa oddają klimat zdarzeń, które dzisiaj przywracamy pamięci nie tylko dla chwil wzruszeń czy tym bardziej z obowiązku. Jesteśmy bowiem pokoleniem korzystającym z dobrodziejstw niepodległości, ale też stawianym wobec płynących z niej wyzwań. Jednym z nich jest odpowiedzialność za dobro wspólne w wymiarze całego narodu i w obrębie naszej społeczności lokalnej.

Wszystkim Mieszkańcom i Gościom Gminy Kamieniec Ząbkowicki życzę, aby 11 dzień listopada roku 2017 upłynął w pogodzie ducha, w poczuciu dumy w polskości oraz w szczerej radości przebywania z rodzinami, przyjaciółmi oraz we wspólnym – tworzonym przez nas – kręgu ludzi połączonych miejscem codziennego życia i pracy.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki