Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje:

Zarządzeniem nr 298/2017 z dnia 05.10.2017r. wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Złotostockiej 33/4 wraz z udziałem 5/100 części.

W/w zarządzenia z wykazem zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 05.10.2017 r. do dnia 26.10.2017 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość.