.„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swej klasy i szkoły…”

Takimi słowami 3 października 2017 roku uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II zostali przyjęci do społeczności uczniowskiej. Pierwszoklasiści w swoim krótkim programie artystycznym wykazali się umiejętnościami recytatorskimi i znajomością zasad ruchu drogowego.

Po apelu odbyło się spotkanie uczniów z rodzicami i wychowawcą przy słodkim poczęstunku. Dziękujemy zaproszonym gościom za przybycie i otrzymane prezenty, a rodzicom za pomoc w przygotowaniu tej uroczystości.