Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji 13 października 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II odbył się uroczysty apel, na którym spotkali się pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie oraz przedstawiciele władz samorządowych.

W części oficjalnej uroczystości dyrektor szkoły Pan Arkadiusz Albrecht przywitał zebranych oraz złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły. Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki Pan Marcin Czerniec wraz z panem dyrektorem wręczyli Nagrody Dyrektora Szkoły dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi za szczególnie wyróżniającą pracę. Pan Wójt przekazał również pracownikom oświaty słowa uznania i podziękowań od władz samorządowych.

Następnie przewodnicząca szkoły Aleksandra Janik w imieniu wszystkich uczniów wyraziła wdzięczność pracownikom szkoły za pracę, poświęcenie, serce i dobroć oraz życzyła zdrowia, zadowolenia z pracy, spełnienia marzeń dotyczących życia osobistego i zawodowego. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego swoją wdzięczność dla pracowników szkoły wyrazili także za pomocą symbolicznych kwiatów. Do podziękowań i życzeń dołączyli się też rodzice. Z kolei Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Tokarz podziękowała pracownikom szkoły za tworzenie przyjaznej atmosfery nauczania i wychowania oraz przekazała słodki upominek – tort. Ważną częścią uroczystości było ponadto wyczekiwane z wielką niecierpliwością wręczenie stypendium Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki za poprzedni rok szkolny dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz wyróżniających się wzorowym zachowaniem.

Po części oficjalne społeczność uczniowska zaprosiła wszystkich zgromadzonych na artystyczną ucztę, zabarwioną dużą dawką humoru. Uczniowie klasy piątej i siódmej pod opieką Pani Dagmary Szymczak i Pani Alicji Nowakowskiej odtworzyli słowami, gestami, piosenkami oraz tańcem klimat szkolnego życia.

Emilia Łukasik i Oliwia Staniucha pod opieką Pani Alicji Walerian