Dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 „Baśniowa Kraina” w Kamieńcu Ząbkowickim wraz ze swoimi Paniami udały się na wycieczkę do pobliskiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Wizyty odbywały się w dniach 6 i 7 września 2017 r. Zaraz przy wejściu bardzo serdecznie dzieci przywitał pracownik PSZOK pan Michał Jaworowski, który oprowadził je po obiekcie i przekazał w sposób interesujący ważne dla przedszkolaków informacje.

Punkt znajduje się przy ul. Złotostockiej 4 i świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. Na terenie PSZOK zostały zamontowane tzw. „tablice tematyczne” stanowiące element ścieżki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. Zawarte na nich informacje mają służyć edukacji ekologicznej poprzez objaśnianie szkodliwości danego odpadu i sposobów postępowania z nim, możliwości jego powtórnego przetworzenia oraz produktów mogących powstać w wyniku procesu recyklingu.

W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmowane są bezpłatnie, następujące rodzaje odpadów:

 • – opakowania z papieru i tektury, papier i tektura,
 • – opakowania z:  tworzyw sztucznych, ze szkła, wielomateriałowe, z metali,
 • – odzież,
 • – tekstylia,
 • – zużyte opony,
 • – odpady wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone), odpady budowlane, gruz,
 • – szkło płaskie,
 • – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • – chemikalia i opakowania po chemikaliach,
 • – leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
 • – zużyte baterie i akumulatory, zużyte oleje i świetlówki.

Prowadzeniem i obsługą PSZOK zajmuje się firma ENERIS Surowce S.A.