Od 23 listopada br. w Szkole Podstawowej nr 1 królowały książki i bohaterowie lektur, ponieważ trwał Tydzień Kultury pod hasłem „Książka naszym przyjacielem”.

Celem tego projektu było: podniesienie poziomu kultury w szkole,  uświadomienie uczniom wagi kulturalnego zachowania, wdrażanie uczniów do współodpowiedzialności za zachowanie i atmosferę panującą w szkole,  rozwijanie umiejętności komunikacji międzyludzkiej, doskonalenie kompetencji komunikacyjnej, to znaczy umiejętności mówienia, słuchania, rozwijanie umiejętności organizatorskich i przywódczych, uświadomienie uczniom wagi kultury języka, pogłębianie wiedzy o języku polskim, kształtowanie szacunku dla języka ojczystego, budzenie wrażliwości na bogactwo i piękno języka, na jego miejsce w kulturze narodowej oraz wzmacnianie poczucia obowiązku posługiwania się prawidłowo językiem polskim w życiu i troski o jego czystość,  rozwijanie czytelnictwa wśród uczniów oraz zachęcanie do czytania książek.

Tydzień poświęcony książkom rozpoczął się apelem przygotowanym przez uczniów klasy 5b pod tytułem „Sąd nad książką”. Z tego, co przedstawili uczniowie, niezbicie wynika, że książka ma się dobrze i na pewno nie zastąpią jej współczesne media. Każdy z pięciu dni miał za patrona jednego ze znanych pisarzy lub pisarek a centrum szkoły była biblioteka, gdzie codziennie starsi uczniowie wraz z panią bibliotekarką czytali maluchom wiersze Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, fragmenty książek Towe Janson, Astrid Lindgren. 25 listopada uczniowie obchodzili Dzień Pluszowego Misia i przynieśli swoje ulubione maskotki oraz przygotowali piękne plakaty postaci z książki o Kubusiu Puchatku. Piątek był dniem postaci z ulubionych książek i uczniowie przyszli do szkoły w strojach księżniczek, misiów i innych postaci. Oprócz tego uczniowie nominowali swoich kolegów i koleżanki do tytułu Ucznia z klasą, duża grupa uczniów wzięła tez udział w konkursie krasomówczym pod hasłem „ Książki mojego dzieciństwa”.

Uczennica, która w przedstawieniu grała rolę sędziego przytoczyła słowa Ambrożego Grabowskiego: „Książka to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi, doradcę ma i przyjaciela.„. Pamiętajmy o tym.