Uroczyste powitanie roku szkolnego 2017/2018 rozpoczęło się Mszą świętą z udziałem pocztu sztandarowego szkoły w składzie: Aleksy Krekora, Gustaw Myszogląd, Wiktoria Śnieżek, Weronika Szymczak, Oliwia Staniucha.

Podczas Mszy świętej ksiądz proboszcz Wojciech Jasiński dokonał poświęcenia tornistrów i przyborów szkolnych oraz udzielił wszystkim błogosławieństwa na nadchodzący nowy rok szkolny.

Pierwszy w tym roku szkolnym apel odbył się na sali gimnastycznej. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: ksiądz proboszcz Wojciech Jasiński, zastępca wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki Pani Karolina Słocińska, radni Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki Pan Dominik Krekora i Pani Bogusława Tokarz. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego dyrektor szkoły Pan Arkadiusz Albrecht serdecznie przywitał wszystkich gości, uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. W imieniu władz samorządowych głos zabrał Pan Dominik Krekora, który życzył całej społeczności szkolnej wszelkiej pomyślności w nowym roku szkolnym.

Następnie przewodnicząca szkoły Aleksandra Janik serdecznie przywitała wszystkich uczniów, pracowników szkoły, rodziców i przybyłych gości oraz odczytała życzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Pana Romana Kowalczyka z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018. Przewodnicząca szkoły w imieniu Samorządu Uczniowskiego życzyła również uczniom, panu dyrektorowi, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz rodzicom, aby ten wyjątkowy nowy rok szkolny w ośmioklasowej szkole podstawowej był czasem, w którym nie zabraknie radości, sukcesów, dobrej współpracy, wzajemnej cierpliwości i życzliwości, przyjaznej atmosfery i twórczych inicjatyw. Prosiła także wszystkich uczniów, aby solidnie pracowali i dbali o dobre imię naszej szkoły oraz naszej gminy, a w swoim postępowaniu kierowali się naukami patrona szkoły, świętego Jana Pawła II, który otaczał wielką miłością i troską wszystkie dzieci, czego dowodem są między innymi te słowa Papieża-Polaka:

„Drodzy chłopcy i dziewczęta, uczniowie szkół podstawowych (…) Chcę wam powiedzieć, że w dużej mierze przyszłość świata, naszej Ojczyzny i Kościoła zależy od was. Wy będziecie tę przyszłość kształtować, na was spoczywa wielkie zadanie budowy czasów, które nadchodzą (…) Nie lękajcie się wejść na drogę waszego powołania, nie lękajcie się szukać prawdy o sobie i otaczającym was świecie (…) Wiek wasz jest porą życia najbardziej korzystną dla zasiewów i przygotowania gruntu pod przyszłe zbiory. Im żywsze będzie zaangażowanie, z jakim podejmiecie wasze obowiązki, tym lepiej i skuteczniej będziecie spełniać wasze posłannictwo w przyszłości. Przykładajcie się do nauki z wielkim zapałem. Uczcie się poznawać coraz to nowe przedmioty. Wiedza bowiem otwiera horyzonty i sprzyja duchowemu rozwojowi człowieka. Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć!”

Manuela Siwak pod opieką Alicji Walerian