Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim w roku szkolnym 2014/2015 przystąpiła do konkursu  „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo” organizowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Zgodnie z regulaminem komisje konkursowe oceniały: szkolny Program „Bezpieczna Szkoła” uwzględniający wyniki diagnozy wstępnej,  zmniejszenie wypadkowości w szkole, współpracę z instytucjami wspierającymi szkołę,  edukację społeczno-prawną oraz efektywność działań – wnioski z diagnozy końcowej.

3 czerwca 2015 roku wojewódzka komisja konkursowa przyznała szkole certyfikat „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”. Jest to ogromny sukces sołeczności szkolnej, bowiem certyfikat został przyznany po raz drugi. Należy nadmienić, że do konkursu przystąpiły 93 szkoły i placówki oświatowe z województwa dolnośląskiego, w tym 47 szkół podstawowych, 24 gimnazja, oraz 22 zespoły szkół. Uroczystość wręczenia certyfikatów laureatom odbędzie się 23 czerwca 2015 r. w Szermierczej Szkole Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu.

Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo