W związku z planowanymi naborami wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej, rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego, Stowarzyszenie LGD „Qwsi” zaprasza wszystkich zainteresowanych (potencjalnych beneficjentów) na indywidualne konsultacje.

Konsultacje te obejmą zakres prawidłowego przygotowania wniosku o przyznanie pomocy. Konsultacje odbędą się w każdej gminie należącej do Stowarzyszenia LGD „Qwsi”. Szczegóły dotyczące miejsca i terminu indywidualnych konsultacji znajdują się na poniższej infografice.

Indywidualne konsultacje z wnioskodawcami_01