Masz pomysł na biznes? Zrealizuj go! Otrzymasz wsparcie ponad 45 000 zł. My Ci w tym pomożemy. Weź udział w projekcie Akademia Przedsiębiorczych Kobiet realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8 Rynek Pracy, 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

W ramach projektu możesz otrzymać jednorazową dotację na założenie działalności gospodarczej oraz 6-miesięczne wsparcie pomostowe! Uczestniczkom projektu oferujemy:

  • specjalistyczne doradztwo zawodowe,
  • szkolenia (88h) z zakresu: aspekty prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, podstawy księgowości, kadry i płace, ubezpieczenia społeczne i bhp, marketing negocjacje
    i sprzedaż, zasady tworzenia biznesplanu,
  • doradztwo przy pisaniu biznesplanów,
  • jednorazową dotację na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 23 398,68 PLN,
  • 6 miesięczne wsparcie pomostowe w wysokości do 1 850 PLN/m-c,
  • Specjalistyczne doradztwo podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do kobiet bezrobotnych lub biernych zawodowo, w wieku min. 30 lat, które nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu, zamieszkałych na terenie powiatów: jaworskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego, ząbkowickiego. Preferowane będą kobiety wychowujące co najmniej 1 dziecko, niepełnosprawne i zamieszkałe na terenach wiejskich.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie internetowej www.otrek.com.pl lub www.akademiaprzedsiębiorczychkobiet.pl

Organizatorem projektu jest Otrek Training and Consulting Spółka z o.o. ul. Fabryczna 10, / 53-609 Wrocław / e-mail: szkolenia2@otrek.com.pl /  biuro@otrek.com.pl / tel. +48 713565089 / +48607907957 / +48 609502546. Biuro projektu czynne w godzinach 10:00 – 15:00.

Akademia Przedsiębiorczych Kobiet_