W pierwszą sobotę września br. stało się zadość dobrej tradycji w gminie Kamieniec Ząbkowicki. Tak jak przez wiele ostatnich reprezentowane były wszystkie sołectwa, a ponadto obecne były delegacje ogrodów działkowych i hodowcy pszczół. Organizatorem tegorocznego, świetnie przygotowanego święta plonów było Sołectwo Sławęcin.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. poprzedzoną radosnym dożynkowym korowodem. Liturgii sprawowanej na ołtarzu polowym przewodniczył ks. dziekan Wojciech Dąbrowski wraz z ks. proboszczem Arturem Bilskim. W homilii nie zabrakło głębokiego przesłania ukazującego duchowy wymiar pracy na roli i potrzebę szacunku wobec jej materialnych owoców. Po wspólnej modlitwie, uświetnianej przez orkiestrę dętą, nadszedł czas prezentowania dożynkowych wieńców, jakie znalazły się w centrum kręgu, jaki stworzyli uczestnicy święta plonów. Starostwie dożynkowi uroczyście wręczyli bochen chleba wypieczonego z tegorocznego zboża gospodarzowi gminy. Wójt Marcin Czerniec, dziękował za znojną pracę rolników, za umiłowanie dóbr natury, które teraz można sprawiedliwie i hojnie dzielić. Wśród gości, z którymi włodarz gminy podzielił się chlebem byli m.in. parlamentarzyści: poseł Wojciech Murdzek oraz senator Aleksander Szwed. Przede wszystkim jednak dzielenie chleba było okazją do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami i gośćmi kamienieckiej gminy, którzy przybyli do Sławęcina. W tym miejscu należy szczególnie docenić rewelacyjną organizację gminnych dożynek przez wszystkich zaangażowanych w to wydarzenie mieszkańców Sołectwa Sławęcin. Na czele tego gościnnego grona stoi sołtys Lucjan Koper, który jest jednocześnie radnym Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Bardzo dobra pogoda sprzyjała nie tylko udanym i miłym spotkaniom oraz rozmowom, ale także doskonałej zabawie. W części wstępnej na dożynkowej scenie wystąpiły grupy śpiewacze z gminy: „Ożaranki” z Ożar, „Starczowianie” ze Starczowa, „Marcinianie” z Byczenia oraz gospodarze, czyli „Sławęcinianki”. Odbył się także zabawny i podkręcający emocje turniej o tytuł „najlepszego sołectwa roku 2017”, w którym pierwsze miejsce zajęła wieś Sosnowa. Młodszych uczestników dożynkowego świętowania skutecznie zabawiał klaun Rufi-Rafi. Starsi mieli możliwość zabawić się w trakcie energetycznego koncertu zespołu „Metrum”, a wieczorem wystąpiła gwiazda święta, czyli zespół „Joker”. Wszystkiemu towarzyszyło wiele innych atrakcji natury kulinarnej. Zabawa trwała do późnych godzin.