W ostatnią sobotę maja br. już po raz dziesiąty odbędzie się w Kamieńcu Ząbkowickim Wyścig MTB  o puchar Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Organizator, czyli RKS ,,KROSS”  BYCZEŃ, zamierza w ten sposób popularyzować zdrowy i bezpieczny styl życia. Wsparcia inicjatywie udziela Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki.  

Szczególny akcent jest kładziony na kolarstwo górskie i turystykę rowerową oraz bezpieczną jazdę na rowerze w kasku. Uczestnicy będą mogli sprawdzić granice własnej wytrzymałości i odporności psychicznej, a przy okazji zapoznać się z walorami krajoznawczymi i turystycznymi  Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Zawody będą także świetną okazją do integracji środowiska  miłośników rowerów górskich.

Wyścig odbędzie się w sobotę 30 maja 2015 r. w Kamieńcu  Ząbkowickim na trasie wytyczonej po kompleksie parkowym. Start, meta i biuro zawodów znajdować się będa przy Domu Rządcy (w pobliżu fontanny).

PROGRAM ZAWODÓW:

godz. 10:00 – 11:30 – przyjmowanie zgłoszeń w dniu zawodów,

godz. 11:45 – odprawa techniczna,

godz. 12:00 – start pierwszej kategorii,

godz. 15:30 – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

Impreza ma charakter amatorski i nie są wymagane licencje zawodników. Zawodnicy  obowiązkowo startują w kaskach, a udział w zawodach odbywa się na własną odpowiedzialność co każdy uczestnik potwierdza akceptując zasady regulaminu poprzez podpis na karcie zgłoszenia. W przypadku osób niepełnoletnich kartę zgłoszenia podpisują rodzice lub prawni opiekunowie. Dystans i okrążenia będą podane na odprawie technicznej. Koszty organizacyjne pokrywa organizator, a pozostałe uczestnicy. Minimalna liczba zawodników w danej kategorii to trzech startujących. W wyścigu obowiązują następujące kategorie wiekowe:

  • SZKRABIĄTKA (DZ/CH) ur.  2008 i młodsi,
  • SZKRABY(DZ/CH) ur.  2007- 2005,
  • ŻAK/ŻAKINI ur. 2004 – 2003,
  • MŁODZIK/MŁODZICZKA – od  13 do 14 roku życia,
  • JUNIOR/JUNIORKA MŁODSZA – od 15 do 16 roku życia,
  • JUNIOR/JUNIORKA – od 17 do 18 roku życia,
  • ELITA  K/M  – od 19 do  30 roku życia,
  • MASTERS – 31 lat  i starsi.

OPŁATY STARTOWE (dokonywane w dniu startu w biurze zawodów):

– dorośli  10 zł,

– dzieci  bezpłatnie.

Nagrody otrzymają uczestnicy za trzy pierwsze miejsca w danej kategorii. Przewidziane jest losowanie roweru  jako nagrody głównej ufundowanej przez Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki dla uczestników startujących w zawodach zamieszkałych  na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

UWAGA: organizator nie ubezpiecza imprezy, nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane  z winy uczestników imprezy i za rzeczy zaginione lub skradzione, na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne, ominięcie min.  jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją, uczestnicy są zobowiązani do posiadania dowodu tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna), nieletni uczestnicy zobowiązani są do posiadania pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna,organizator nie ubezpiecza uczestników wyścigu  od następstw nieszczęśliwych wypadków i zaleca indywidualnie ubezpieczenie od NW i OC, w sprawach spornych decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.

Odpowiedzialni za organizację i zabezpieczenie wyścigu są:

ZAPRASZAMY!