Warto wiedzieć, że zespół pałacowo-parkowy w Kamieńcu Ząbkowickim to nie tylko monumentalny obiekt zamkowy, ale także wiele innych, cennych z punktu widzenia historii, śladów bogatej i pasjonującej historii naszej miejscowości. Są skarbami nie tylko ze względu na swoje walory architektoniczne lub estetyczne interesujące historyków czy turystów. Mają również znaczenie emocjonalne dla wielu naszych zagranicznych gości, którzy ze względów sentymentalnych przybywają do Kamieńca Ząbkowickiego.

W ramach wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest prowadzona od 2012 r. rewitalizacja Pałacu Marianny Orańskiej i otaczającego go parku gmina pozyskała środki na odrestaurowanie znajdującego się w cieniu pałacu, ale również ważnego zabytku znajdującego się w głębi parku. Mowa jest o mauzoleum pałacowym, które dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej, odzyska swoją świetność sprzed lat. Poza pracami restauratorskimi (jakich schemat pokazujemy na poniższych planszach), zostanie tam usytuowana wystawa. Jej treścią będzie narracja o osobach, które wykreowały niewątpliwe dzieło, jakim jest zespół pałacowo-parkowy.

To oznacza, iż na trasie przybywających do Kamieńca Ząbkowickiego pojawi się nowy akcent. Wójt Marcin Czerniec komentuje planowane prace następująco: „Dość często da się słyszeć jak nasi rodacy ubolewają nad stanem zachowanych nekropolii na wschodnich rubieżach II Rzeczypospolitej. Jednocześnie dość łatwo tracimy z oczu czy wręcz zapominamy o miejscach spoczynku lub pamięci o tych, którzy poprzedzili nas tu, gdzie mieszkamy.  Przyznam, że zawsze leżało mi na sercu, aby to szczególne miejsce przywrócić do godnego stanu. Ma ono znaczenie symboliczne i z pewnością nie powinno wyglądać tak, jak to jest obecnie.”