Tegoroczne obchody Dnia Kobiet w Gminie Kamieniec Ząbkowicki rozciągnęły się na kilka dni, w czasie których odbywały się spotkania z mieszkankami wszystkich sołectw.

7 marca – w Byczeniu, 8 marca – w Sosnowej oraz 9 i 10 marca w Kamieńcu Ząbkowickim, gdzie przybyły mieszkanki miasta i pozostałych sołectw naszej gminy. W czasie każdego z każdego z tych spotkań najważniejsze było uhonorowanie każdej z pań, ale też podkreślenie jak ważną rolę pełnią kobiety w życiu rodzin, środowisk pracy i naszej społeczności lokalnej.

Spotkania z udziałem kilkuset Mieszkanek Gminy Kamieniec Ząbkowicki były okazją nie tylko do składania życzeń. Chcemy przede wszystkim razem myśleć i pracować nad tym, by nasza wspólnota lokalna rozwijała się. Dobrze jest o tym rozmawiać i wymieniać się spostrzeżeniami i za to jestem szczególnie wdzięczny – podsumował spotkania burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego Marcin Czerniec.