W czwartek 31 sierpnia 2017 r. o godz. 15:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim odbędzie się 42. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 czerwca 2017 roku.
  3. Podjęcie uchwał:

– w sprawie utworzenia Klastra energii Odnawialnej Ziemi Ząbkowickiej

– w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

– w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim

– w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1  im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim

– w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2  im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1  im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.

6. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Ciapka