Upalne lato nie oznacza dla większości z nas przerwy w pracy. To samo dotyczy samorządu naszej Gminy.

W tym kontekście warto przypomnieć, iż praca Rady Gminy nie ogranicza się tylko do spotkań na forum sesji. Wielu mieszkańców zadowolonych z faktu, że mogą spokojnie w domu obejrzeć obrady sesji, pyta mnie jak wygląda praca radnych na komisjach. Wychodząc temu zapotrzebowaniu na przeciw przekazuję wszystkim zainteresowanym zapisy video z posiedzeń komisji. Niedawno oglądaliśmy posiedzenie Komisji Budżetu, a tym razem zapraszam do obejrzenia pracy Komisji Rewizyjnej podzielonej na dwie części (czy była taka konieczność, można się zastanawiać, ale być może przewodnicząca miała ku temu powody). Proszę zatem o obejrzenie kolejnego materiału udostępnionego na kanale You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki