Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w składzie: Oliwia Staniucha, Wiktoria Śnieżek i Aleksy Krekora  pod opieką dyrektora szkoły Pana Arkadiusza Albrechta uczestniczył w Wielkim Koncercie Kresowym, który odbył się na wrocławskim rynku.

Podczas koncertu zostały podsumowane przygotowania do tegorocznej ósmej edycji telewizyjnej akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, która jest koordynowana przez panią Grażynę Orłowską-Sondej z TVP Wrocław.

Na Galowym Koncercie zorganizowanym 9 czerwca 2017 r. przez TVP Wrocław oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu uczestniczyliśmy w uroczystej paradzie pocztów sztandarowych. Mieliśmy również okazję wysłuchać okolicznościowego przemówienia Prezydenta Wrocławia Pana Rafała Dutkiewicza, wystąpienia mieszkanki wschodnich terenów Europy oraz patriotycznych i kresowych pieśni w wykonaniu znakomitych polskich zespołów oraz artystów ze Wschodu. Zobaczyliśmy też prezentację harcerzy i przyznanie Jego Eminencji Kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi tytułu Honorowego Obywatela Wileńszczyzny.

Wielki koncert kresowy 2017 we Wrocławiu (8)

Nasza szkoła uczestniczy w akcji „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia” od kilu lat. Na początku roku szkolnego 2016/2017 przypomnieliśmy uczniom, nauczycielom i rodzicom cele tego szlachetnego przedsięwzięcia oraz prośbę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Pana Romana Kowalczyka o udział w programie poprzez przekazanie symbolicznej złotówki na ratowanie polskich cmentarzy rozsianych za wschodnią granicą. W październiku przeprowadziliśmy zbiórkę zniczy, które zapłonęły na kresowych cmentarzach. Na konto Fundacji Studio Wschód przekazaliśmy 216,80 zł. Pieniądze pozyskaliśmy ze zorganizowanych w szkole świątecznych kiermaszów oraz ze szkolnej akcji zbiórki aluminiowych puszek w poszczególnych klasach. Wszystkie nasze działania znalazły zrozumienie i wsparcie uczniów, nauczycieli i rodziców, za co bardzo dziękujemy.

Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć ze sztandarem naszej szkoły w finale tej niezwykłej akcji. Było to dla nas duże patriotyczne przeżycie, dlatego też mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym również wspólnie z nauczycielami i rodzicami będziemy mogli włączyć się do tego pospolitego ruszenia na rzecz obrony niszczejącego na Kresach polskiego dziedzictwa narodowego.

Wiktoria Śnieżek pod opieką Alicji Walerian