Cieszymy się już wakacjami, ale warto przypomnieć jedną z inicjatyw, której tematyka właśnie latem jest szczególnie aktualna. W II półroczu roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim  realizowany był program edukacji antynikotynowej adresowany do uczniów klas I – III i ich rodziców. a inicjowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji.

Program  pt. „Nie pal przy mnie, proszę !” ma  charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u uczniów świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Przeprowadzono cztery zajęcia warsztatowe metodami aktywizującymi . Zajęcia miały na celu uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem i kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie. Zorganizowano konkurs plastyczny dla uczniów klas młodszych. Zgromadzono 17 prac wykonanych dowolną techniką. 10 maja 2017r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Nie pal przy mnie, proszę!”.  Komisję konkursową stanowił zespół:  higienistka szkolna Kazimiera Szymocha, nauczyciel plastyki Bogumiła Pietrusewicz, pedagog szkolny Elżbieta Cwek i szkolny koordynator programu, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Ewa Otfinowska. Uwzględniając pomysłowość, samodzielność i estetykę wykonania prac, komisja wyłoniła następujących  laureatów:

  1. Zuzanna Stefaniak kl.1a
  2. Julia Lis kl.2a
  3. Klaudia Lis kl.2a
  4. Magdalena Zapotoczny kl.2a
  5. Aleksandra Tetlak kl.2b
  6. Julia Harasiuk kl. 2b
  7. Hubert Wojciechowski kl.2c
  8. Ruben Krawiec kl.3a

Każdy z laureatów otrzymał na apelu dyplom. Wszystkim uczestnikom konkursu  gratulujemy wspaniałych pomysłów, a rodzicom dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie w propagowaniu postawy antytytoniowej.

Ewa Otfinowska – organizatorka konkursu: