Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim rozpoczęła się Mszą świętą, którą odprawił ksiądz proboszcz Wojciech Jasiński.

Druga część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej. Dyrektor szkoły Pan Arkadiusz Albrecht przywitał wszystkich zaproszonych gości: radnych Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki: Pana Dominki Krekorę i Panią Bogumiłę Tokarz, sołtysa sołectwa Kamieniec Ząbkowicki 2 Pana Ryszarda Glinę, księdza proboszcza Wojciecha Jasińskiego, przedstawiciela Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły Pana Leszka Szczuckiego, sponsorów oraz uczniów, rodziców i wszystkich pracowników naszej szkoły. Podsumował pracę szkoły w mijającym roku szkolnym. Podziękował również wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za zaangażowanie i poświęcenie, którego efektem były różne sukcesy i przedsięwzięcia promujące szkołę w środowisku. Do podsumowań, podziękowań oraz życzeń udanego wakacyjnego wypoczynku dołączył się przedstawiciel władz samorządowych Pan Dominik Krekora, który odczytał również list wójta gminy Kamieniec Ząbkowicki Pana Marcina Czernieca skierowany do naszej szkolnej społeczności na okoliczność zakończenia roku szkolnego 2016/2017. Następnie przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Tokarz, dyrektor szkoły Pan Arkadiusz Albrecht, przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły: Pan Leszek Szczucki i Pan Dominik Krekora oraz wychowawcy poszczególnych klas wręczyli nagrody uczniom, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem do klas programowo wyższych. Uczniom zostały również wręczone nagrody za stuprocentową frekwencję, za pracę na rzecz Samorządu Uczniowskiego, za wzorowe pełnienie funkcji członka pocztu sztandarowego oraz za zdobycie II miejsca w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa  w Ruchu Drogowym.

Zakończenie roku szkolnego było też okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim pracownikom szkoły przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, którzy w krótkim wystąpieniu dziękowali za  stworzenie dobrych warunków do nauczania, za serce, dobroć, dobre rady, wsparcie, opiekę, cierpliwość i wyrozumiałość dla dziecięcych błędów i niedoskonałości. Podziękowania za wszelką pomoc w stwarzaniu w szkole dobrych warunków do wszechstronnego rozwoju otrzymali także rodzice, pan wójt Marcin Czerniec, radni Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ksiądz proboszcz Wojciech Jasiński, sołtysi oraz pracownicy wszystkich instytucji, zakładów pracy i organizacji społecznych. Szczególne podziękowania zostały skierowane do tych nauczycieli, z którymi nie spotkamy się w przyszłym roku szkolnym, czyli do Pani mgr Anety Fiedeń  i siostry zakonnej mgr Katarzyny Fabickiej, które w przyszłym roku szkolnym będą pracowały w innych placówkach oświatowych. Uczniowie wspominali wspólnie spędzone w szkole lata, dziękowali „Za światło, co się rozszerza, za dar najpiękniejszy, którym jest wspomaganie nas w prawidłowym rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, moralnym i religijnym!” oraz życzyli Pani Anecie i siostrze Kasi „Miłych wspomnień o nas i o naszej szkole, jeszcze wielu pięknych chwil, dużo zdrowia, radości, pogody ducha, realizacji osobistych pragnień, spotkania życzliwych ludzi na dalszej drodze życia.”

Na zakończenie apelu podziękowania wszystkim pracownikom szkoły złożyli przedstawiciele Rady Rodziców: Pani Agnieszka Tokarz, Pani Wanda Kowynia i Pani Marta Krekora. Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Tokarz wręczyła również specjalne podziękowania dla władz samorządowych naszej gminy, rodziców i sponsorów za zaangażowanie i pomoc w organizacji Rodzinnej Fiesty oraz wielu innych szkolnych i środowiskowych uroczystości. Po kończącej apel prezentacji tańca towarzyskiego w wykonaniu Klaudii Mikosz i Remigiusza Myśliwca wszyscy uczniowie rozeszli się do klas na ostatnie już w tym roku szkolnym spotkania ze swoimi wychowawcami.

Samorząd Uczniowski