Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

*

Zarządzeniem nr 169/2017 z dnia 09.06.2017 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Pomianów Górny w granicach działki nr 74/6 o pow. 0,1682 ha, poz. rej. G. 119, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061473/2.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o przeznaczeniu podstawowym tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5.880,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi: 60,00 zł 

Wadium wynosi: 590,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 21 lipca 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Wpłacenie wadium (w gotówce) w wysokości 590,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 14 lipca 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższe informacje pod nr telefonu: 748162029.