Kolejna edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Przedszkolnych pod hasłem 112 – ratuje życie”, w którym uczestniczyły starszaki z Przedszkola nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim już za nami.

Oceny prac dokonała komisja konkursowa 27 maja 2017 r. podczas Pikniku Ratowniczego, który odbył się w Ząbkowicach Śląskich. Starosta Powiatu Ząbkowickiego – Roman Fester, wicestarosta Mariusz Szpilarewicz oraz kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego Kinga Grabowa oficjalnie wręczyli nagrody zwycięzcom. Wszystkie dzieci biorące udział otrzymały dyplomy, które sprawiły im ogromną radość i były pocieszeniem za włożony trud i wysiłek w wykonanie prac, a Zosia Biel – za wyróżnienie otrzymała oprócz dyplomu nagrodę.

Organizatorom konkursu zależało, aby dzieci poznały numer alarmowy 112 i zrozumiały jego ogromne znaczenie w ratowaniu życia, zdrowia, mienia lub środowiska, co zostało uczynione.

Renata Kocjan-Górska