Powiatowy Lekarz Weterynarii, za pośrednictwem starosty ząbkowickiego informuje o ciągłym rozprzestrzenianiu się ASF, czyli afrykańskiego pomór świń. ASF nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa człowiek i dlatego warto przypomnieć kilka podstawowych zasad bioaseukracji:

  • Nie kupujcie świń z niewiadomego pochodzenia,
  • Utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
  • Stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
  • Wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których trzymane są świnie.

KLIKNIJ I ZOBACZ SZCZEGÓŁOWĄ INFORMACJĘ W SPRAWIE ASF

Za nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji mogą być nakładane kary administracyjne.

Uwaga ASF_01