Mieszkam w mieście za wielką górą / Niewielu może przez nią przejść / Zdarza mi się po drodze upaść / O me milczenie potknąć się.

3 kwietnia 2017 r. w Gimnazjum Publicznym im. A. Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim był dniem wyjątkowym. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, obchodzony corocznie 2 kwietnia, był także wydarzeniem w naszej szkole z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców oraz zaproszonych gości. Dyrektorowi szkoły –  pani Urszuli Marszałek bardzo spodobał się pomysł  inicjatorki przedsięwzięcia – pani Wioletty Szkrabko – z istotnym wkładem pani Zuzanny Stefaniuk  (mamy dzieci  autystycznych), dlatego nie szczędziła starań i środków, by zrealizować  szczytny cel, jakim jest podnoszenie świadomości społecznej na temat dziecięcego autyzmu. W swym przemówieniu pani dyrektor gimnazjum stwierdziła: Warto podejmować działania, by zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Autyzm trwa całe życie, dlatego istnieje potrzeba systemu wsparcia dla osób z autyzmem na każdym etapie życia. W przygotowaniach obchodów święta czynny udział wzięli: pedagog szkolny – A. Wojtaszczyk,  wychowawcy kl. I (J. Leopolska-Grzesik, S. Grot, M. Wrońska), I. Rudkowska, nauczyciele wspomagający (M. Szczepańczyk, D. Kula), pracownicy obsługi (A. Koprzak, M. Kubień, J. Kowalska, T. Piszczyk, M. Kolasa) oraz założycielki Edukacyjnego Zakątka w Kamieńcu Ząbkowickim (A. Górnicka i P. Dutkiewicz).

W  szkole panował niezwykły nastrój, podkreślony symboliką autyzmu – niebieską dekoracją, wystawą zdjęć, niebieskim kolorem strojów całej społeczności uczniowskiej i żarówkami  widniejącymi  na własnoręcznie upieczonych przez dzieci pierniczkach. Dzieci autystyczne wykonały także na zajęciach techniką origami niebieskie koszyczki – prezenty dla zaproszonych gości. Ich rodzice przygotowali poczęstunek, upiekli ciasta oraz wyborny tort, także z wizerunkiem żarówki. Duże zainteresowanie uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości wzbudziła projekcja filmu Rogera Rossa Williamsa pt. „Życie animowane”, nagrodzonego na festiwalu w Sundance. Wszyscy w skupieniu obejrzeli optymistyczną  i wzruszającą opowieść  o autystycznym chłopcu Owenie, o jego  niezwykłej podroży i walce, by móc odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie. Dzięki oglądaniu pełnometrażowych animacji Disneya Owen Suskind powoli zaczął porozumiewać się z rodziną i otoczeniem, wyrażać swoje emocje, używając uniwersalnego języka filmów animowanych. Wsłuchiwanie się w drugiego człowieka i przezwyciężanie własnych ograniczeń jest sztuką  możliwą dzięki terapeutycznej sile kina, pomagającego budować więzi emocjonalne w najtrudniejszych sytuacjach.

Według relacji uczennic kl. Ia (A. Tomczyk, M. Waligóra, A. Liczner): Niemałym powodzeniem cieszyły się warsztaty w gabinecie języka angielskiego, gdzie na każdym z czterech stanowisk można było poznać  codzienność osoby cierpiącej  na autyzm. Na pierwszym z nich uczniowie mogli doświadczyć natężenia dźwięków dnia codziennego w taki sposób, jak odbierają je osoby z autyzmem. Dla wielu uczniów dźwięki były nie do zniesienia. Na drugim stanowisku uczniowie mogli sprawdzić, jak widzi osoba chora na autyzm. Zadaniem chętnych było założenie specjalnie przygotowanych okularów i pokolorowanie małych elementów kolorowanki oraz przeczytanie fragmentów tekstu. Trzecie stanowisko demonstrowało sprawność manualną. Zadaniem było założenie grubych roboczych rękawic i podjęcie próby nawlekania koralików na sznurówkę. Zadanie okazało się trudne i wiele osób zrezygnowała już po nanizaniu kilku koralików. Ostatnie stanowisko związane było ze zmysłem dotyku, dotykano przyjemnych, a następnie drażniących materiałów i w ten sposób  przedstawiono, jak chorzy czują.

Na uwagę zasługują goście, którzy z bliska i z daleka zaszczycili swoją obecnością mury naszej szkoły. Mogli zapoznać się z jednym z najpoważniejszych cywilizacyjnych problemów  zdrowotnych, bądź poszerzyć swą wiedzę, porozmawiać z rodzicami dzieci autystycznych. Organizację Dnia Świadomości Autyzmu  w kamienieckim gimnazjum wysoko ocenił wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki Marcin Czerniec. Słowa uznania wyrazili także inni zaproszeni goście, a wśród nich  rodzice dzieci z autyzmem. Goście obecni na uroczystości: wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki Marcin Czerniec, przewodniczący Rady Gminy Aleksander Ciapka, ksiądz proboszcz Lubnowa Radosław Stala, radna Powiatu Ząbkowickiego Agnieszka Tandereszczak, radni Gminy Kamieniec Ząbkowicki: E. Cwek, R. Kleniuk, D. Krekora, dyrektorzy szkół: B. Kołodziej – SP nr 1, L. Piekarczyk, T. Szewczyk – SSP Lubnów, pedagog ZS nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim Milena Skotnicka, założycielki Edukacyjnego Zakątka w Kamieńcu Ząbkowickim: A. Górnicka, P. Dutkiewicz, pracownik socjalny CIS S. Demidowicz, przewodnicząca Rady Rodziców Sylwia Mazur, rodzice i uczniowie autystyczni z Kłodzka, Szalejowa i Paczkowa.

Przedsięwzięcie można śmiało nazwać  wyjątkowym, tak samo jak wyjątkowe są dzieci  z autyzmem i ich najbliżsi,  którzy  na co dzień przeżywają trudności, ale się nie poddają. Niełatwe sukcesy są na wyciągnięcie ręki dzięki zrozumieniu i współpracy  wszystkich ludzi dobrej woli, zgodnie ze słowami:

Ale my razem spróbujemy zbudować ląd,

Gdzie wszystko ma przyjazny kształt.

Spróbujemy razem oswoić świat,

Zbudować most do naszych miast.

Dorota Twardowska