3 maja – cóż to za data? Dla setek młodych ludzi to jedna z wielu nic nieznaczących uroczystości. Ale czy tak powinno być? Przecież naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje dobrego  jutra.

Tymi słowami przewodniczący naszego gimnazjum – Michał Ziomek – rozpoczął uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 27 kwietnia 2017 r. na korytarzu szkolnym Gimnazjum Publicznego im. A. Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim zgromadzili się odświętnie ubrani uczniowie, z przypiętymi biało-czerwonymi kotylionami, a wyrazistą biało-czerwoną scenografię było widać w holu głównym. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego uczniowie z Ic, Ia i IIIb pod opieką pań: Małgorzaty Wrońskiej i Marzeny Brandys zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, wzbogacony niesamowicie wzruszającą grą na skrzypcach Wiktorii Tofel.

Zebrani na uroczystości uczniowie mieli okazję przeżyć chwilę refleksji, dotyczącej rocznicy chwalenia Konstytucji 3 Maja. O swoją wolność i prawa Polacy musieli walczyć przez wiele lat. Konstytucja 3 Maja stała się w tych latach symbolem wewnętrznych sił narodu, zdolnego do politycznego odrodzenia się. I tak się stało, Polacy walczyli o to, żeby Polska, żeby Polska! Żeby Polska była Polską! Wiele wzruszenia wzbudziła recytacja wiersza Tadeusza Szymy pt. „Ojczyzna”, w którym poeta snuł refleksje o wolnej, pięknej i niepodległej Polsce, za którą Polacy: Tutaj przed tobą: żyli, walczyli, ginęli – obce powstrzymując wojska, by nie zginęła, byś mógł mówić – Polska!

W programie wyjątkową atmosferę stworzył liczny chór dziewczęco-chłopięcy, który radośnie i przejmująco zaśpiewał pieśni: „Trzeci  Maj” i „ Nadzieję” oraz  „Jak długo na Wawelu”. W ten piątkowy, niby zwyczajny dzień szkolny odżyło tak ważne znaczenie tożsamości narodowej i ojczyzny dla współczesnych  Polaków. Publiczność przeniosła się w przeszłość historyczną narodu polskiego, którą zapamięta,  dzięki wypowiadanym z szacunkiem przez młodzież gimnazjalną słowom, solowo i chóralnie zaśpiewanym, przepojonym miłością do ojczyzny pieśniom patriotycznym i współczesnym.

Pani dyrektor szkoły – Urszula Marszałek ­­- podziękowała wykonawcom z  kl. Ia, Ic i IIIb oraz nauczycielkom: historii – p. M. Wrońskiej oraz matematyki – p. M. Brandys za przedstawienie programu podczas uroczystości szkolnej, dzięki któremu można było przeżyć chwile refleksji oraz wzruszenia. Przypomniała młodzieży gimnazjalnej o znaczeniu tak ważnych dla naszego narodu świętach majowych. Uczniowie biorący udział w uroczystości: M. Ziomek, K. Siembab, K. Wojtas, D. Ostenda, A. Hnat, S. Górnicka, I. Skotnicka, O. Zając, P. Garczarek, M. Skiba, K. Cymbała, R. Postawa, J. Klak, K. Dominik, K. Gołek, W. Tofel, W. Cholewińska, A. Czerwonka, M. Czerna, W. Przedwojewski, A. Klimczak, A.Serafin, W. Tofel, O. Kołosowska, A. Bielas. Julia Glina i Anita Tomczyk.