Podsumowanie pierwszego półrocza 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim zacznijmy od słów Patrona naszej szkoły: „Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli.”

Nie tak dawno wypoczęci, z wielkim zapałem i ambicjami dotyczącymi nauki powitaliśmy się serdecznie z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Zanim obejrzeliśmy się, minęło kilka miesięcy i przyszedł czas na podsumowanie pierwszego semestru. Wielu uczniów z naszej szkoły wykazało się systematyczną nauką, aktywnym udziałem w licznych konkursach i zawodach sportowych, zaangażowaniem w różne działania na rzecz szkoły i środowiska. Taka postawa zaowocowała zdobyciem odznaki WZOROWEGO UCZNIA przez uczniów, których prezentujemy poniżej.

Uczniowie z oceną bardzo dobrą z dydaktyki oraz co najmniej bardzo dobrą z zachowania w klasach II – III:

KLASA II A

 1. Dawid Dec
 2. Bartosz Grzesiński
 3. Zuzanna Kamieniarz
 4. Łukasz Kieniuk
 5. Martyna Roicka
 6. Marcin Sroczyk
 7. Eliza Strusińska

KLASA II B

 1. Kamila Kwiatkowska
 2. Weronika Kwiatkowska
 3. Milena Nowak
 4. Filip Zapotoczny
 5. Bartłomiej Zinkiewicz
 6. Martyna Zinkiewicz

KLASA III A

 1. Weronika Kieniuk
 2. Szymon Kuziemko

KLASA III B

 1. Hubert Olechowski
 2. Kornelia Maryniak
 3. Mikołaj Sędziak
 4. Kinga Jakubiszyn
 5. Patryk Prochera

Uczniowie ze średnią ocen co najmniej 4,75 oraz wzorową lub bardzo dobrą oceną z zachowania w klasach IV – VI:

KLASA IV

 1. Kalina Krawczyk
 2. Hanna Stuglik
 3. Klaudia Mikosz
 4. Zuzanna Biel
 5. Karolina Szczepańska
 6. Natalia Tadeuszów
 7. Julia Nowakowska

KLASA VI

 1. Aleksandra Janik
 2. Weronika Szymczak
 3. Wiktoria Śnieżek
 4. Emilia Łukasik

Na szczególne wyróżnienie zasłużyli również uczniowie, którzy wykazali się 100% frekwencją:

 1. Bartosz Janiec (klasa VI)
 2. Emilia Pelc (klasa VI)
 3. Manuela Siwak (klasa VI)

Wszystkim wyróżnionym uczniom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów. Pozostałym radzimy, aby wzorując się na najlepszych, systematycznie pracowali na osiąganie jak najlepszych wyników w nauce i zachowaniu. Zawsze powinniśmy pamiętać, że nasza sumienna praca przyniesie radość nie tylko nam, ale także naszym rodzicom i nauczycielom. Również Patron naszej szkoły św. Jan Paweł II często nawoływał dzieci i młodzież do pracy nad bezustannym poszerzaniem swoich wiadomości, kształtowaniem umiejętności, rozwijaniem zainteresowań, pasji, talentów i uzdolnień, czego przykładem mogą być Jego słowa:

„Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości.”  

„W dużej mierze przyszłość świata, naszej Ojczyzny i Kościoła zależy od Was. Wy będziecie tę przyszłość kształtować. Na Was spoczywa wielkie zadanie budowy czasów, które nadchodzą. Nie lękajcie się wejść na drogę Waszego powołania, nie lękajcie się szukać prawdy o sobie i otaczającym Was świecie.”

Samorząd Uczniowski