32. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki odbyła się 30 grudnia 2016 r.

Jedynym punktem porządku obrad było rozpatrzenie projektu uchwały porządkującej budżet gminny  kończącego się roku 2016. Po dyskusji, uchwała została przyjęta, dzięki czemu można było dopełnić procedur związanych z realizacją wydatków zaplanowanych na rok 2016, które już wcześniej były przez radnych aprobowane i wymagały uporządkowania od strony czynności księgowych i sprawozdawczych.

Przebieg obrad można sobie przybliżyć dzięki zapisowi dostępnemu na You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki