W piątek 27 listopada 2015 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim odbędzie się 17. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 10.2015 r.
  3. Złożenie ślubowania przez nowowybranego radnego.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji budżetu.
  5. Perspektywa uzyskania statusu Gminy Miejsko- Wiejskiej przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki.
  6. Podjęcie uchwał.
  7. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  8. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Ciapka