Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki obradowała 21 grudnia 2017 r.

W porządku obrad ujęto: podsumowanie pracy komisji za rok 2016 i przygotowanie planu pracy na rok 2017, dyskusję dotyczącą przyjęcia budżetu gminnego na rok 2017 oraz analizę realizacji wniosków komisji za II półrocze 2016 r.

Poprzez zapis video dostępny na You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki można zapoznać się z pracą radnych i ich konkluzjami.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki