Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu informuje, że z dniem 1 marca 2017 r. organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno–skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej.

Zadania wynikające  z ustawy o podatku akcyzowym w zakresie między innymi:

 • rejestracji podmiotów
 • przyjmowania powiadomień pośredniczących podmiotów węglowych, gazowych, tytoniowych
 • przyjmowania deklaracji podatkowych
 • wydawania zezwoleń na działalność w podatku akcyzowym
 • przyjmowania zabezpieczeń akcyzowych
 • przyjmowania deklaracji podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych
 • znaków akcyzy
 • ewidencji wyrobów akcyzowych

wykonywać będą:

 • Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław – Śródmieście, ul. M.J Piłsudskiego 27-29, 50-044 Wrocław

Punkty przyjmowania dokumentów:

 1. Wrocław, ul. Karmelkowa 31 – deklaracje w zakresie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych,
 2. Wrocław, ul. Podwale 64 – pozostałe dokumenty z zakresu podatku akcyzowego (deklaracje, wnioski, inne pisma).
 • Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych

INFORMACJA DLA PODATNIKÓW PODATKU AKCYZOWEGO_01

Obsługa podatników w zakresie akcyzy, w tym przyjmowanie deklaracji z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych, będzie odbywała się w dotychczasowych lokalizacjach tj:

 1. Ogrodowa 15, 58-306 Wałbrzych
 2. Okopowa 6, 58-500 Jelenia Góra
 • Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy ul. Wrocławska 37, 59-220 Legnica

Obsługa podatników w zakresie akcyzy, w tym – deklaracji nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych – będzie odbywała się w dotychczasowych lokalizacjach tj:

 1. Pątnowska 50, 59-220 Legnica
 2. Krzywa 3, 59-101 Polkowice
 3. Żarska Wieś, 59-900 Żarska Wieś

Przypominam, że deklaracje podatkowe można, jak do tej pory, składać także w centrach obsługi podatnika, działających w:

 1. Urzędzie Skarbowym Wrocław – Krzyki, ul. Sztabowa 100, 53-310 Wrocław
 2. Urzędzie Skarbowym w Oławie, ul. Lwowska 1, 55-200 Oława
 3. Urzędzie Skarbowym w Środzie Śląskiej, ul. Oławska 5 A, 55-300 Środa Śląska
 4. Urzędzie Skarbowym w Wołowie, ul. Kościuszki 17, 56-100 Wołów

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

www.dolnoslaskie.kas.gov.pl

INFORMACJA DLA PODATNIKÓW PODATKU AKCYZOWEGO_03INFORMACJA DLA PODATNIKÓW PODATKU AKCYZOWEGO_02