W tym roku kamienieckie Centrum Integracji Społecznej świętuje trzecią rocznicę założenia. Warto przypomnieć, że mniej więcej w tym samym czasie Centrum Integracji Społecznej powstało również w Ząbkowicach. Jego działalność zakończyła się jednak po kilkunastu miesiącach w atmosferze skandalu. Kamieniecki CIS przetrwał próbę czasu i ma się bardzo dobrze.

– Nasze Centrum powstawało z wielkim trudem – przypomina wójt Marcin Czerniec – ubiegaliśmy się o środki zewnętrzne, które nie zostały nam przydzielone. Centrum w Ząbkowicach nie przetrwało próby czasu pomimo, że otrzymało wsparcie z zewnątrz, w tym ze środków Urzędu Marszałkowskiego. W ciągu trzech lat działalności, przez CIS w Kamieńcu przewinęło się prawie 300 długotrwale bezrobotnych. Niektórym z nich udało się wrócić na rynek pracy.

W tym roku kamienieckie Centrum Integracji Społecznej świętuje trzecią rocznicę założenia. W formie świadczeń integracyjnych uczestnikom zajęć wypłacono około 3 milionów złotych. – Kwota ta zasiliła budżety domowe naszych rodzin – mówi wójt. – Te pieniądze zostały wydane wśród naszych lokalnych podmiotów gospodarczych i dały możliwość spokojnego egzystowania wielu rodzinom. Niestety, 18 miesięcy uczestnictwa w zajęciach to często zbyt mało, by uwierzyć w swoje siły i wrócić na rynek pracy. – Dużo energii i zabiegów poświęciliśmy ażeby doprowadzić do sytuacji, w której uczestnicy Centrum będą mogli ponownie być uczestnikami zajęć i wiemy, że na chwilę obecną takie możliwości już są. Wszyscy, który kiedyśœskończyli okres integracji, w każdej chwili, kiedy będą mieli znowu potrzebę mogą spokojnie do tego swojego miejsca pracy powrócić. Nie sztuką jest przeciąć wstęgę i powiedzieć, że otwieramy określone przedsięwzięcie – mówi wójt Marcin Czerniec – sztuką jest później konsekwentnie wspierać i budować, bo Centrum Integracji Społecznej jest potrzebne w każdej gminie naszego kraju. Jest to istotna sprawa dla każdego człowieka, który chce pracować i potrzebuje wsparcia. – Staramy się, jak tylko możemy, aby nasi mieszkańcy wiedzieli, że Gmina Kamieniec Ząbkowicki dba najlepiej o swoich mieszkańców – dodaje. – Mam wiele głosów z zewnątrz, że mieszkańcy gmin ościennych, którzy są też zainteresowani uczestnictwem w centrum, bardzo chcieliby, aby ich włodarze takie inicjatywy podjęli. Warto zwrócić uwagę, na to, że obecnie na terenie naszego kraju działa około 100 centrów integracji społecznej.