Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki obradowała 14 grudnia 2016 r.

W porządku obrad ujęto następujące tematy: zagospodarowanie zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, projekt budżetu Gminy na rok 2017 oraz propozycje do planu pracy Komisji na rok 2717.

Przebieg obrad można obserwować poprzez zapis video udostępniony na You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki