„Człowiek bowiem staje się naprawdę sobą poprzez wolny dar z siebie samego …” (św. Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, 1991 r.) Na przełomie listopada i grudnia 2016 r. przedszkolaki i uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim uczestniczyli w XVII edycji ogólnopolskiej akcji Góra Grosza organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom.

Celem tego projektu jest pomaganie dzieciom, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich biologicznych rodzinach. Pomoc odbywa się poprzez działania służące stworzeniu dzieciom warunków do spokojnego dorastania.

Akcja odbyła się pod nadzorem opiekuna Samorządu Uczniowskiego, wychowawców, nauczyciela informatyki oraz pedagoga szkolnego. Przedszkolaki i uczniowie z dużym zaangażowaniem zbierali drobne monety, dzięki czemu na konto Towarzystwa Nasz Dom przekazaliśmy ponad dwadzieścia kilogramów monet o wartości 317,29 zł. Zbiórka monet miała charakter konkursu, którego wyniki przedstawiają się następująco:

  • I miejsce – klasa II b (wartość zebranych monet w przeliczeniu na jednego ucznia – 6,15 zł),
  • II miejsce – klasa IV (wartość zebranych monet w przeliczeniu na jednego ucznia – 4,32 zł),
  • III miejsce – klasa II a (wartość zebranych monet w przeliczeniu na jednego ucznia – 3,84 zł).

Udział w kolejnej edycji akcji Góra Grosza pozwolił nam na otwarcia swoich serc na potrzeby dzieci, które wychowują się poza własną rodziną. Poprzez oddanie chociażby jednego grosza mogliśmy się włączyć do realizacji wielkiego przedsięwzięcia na rzecz dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, mogliśmy im okazać wyrozumiałość, dobroć oraz ofiarować konkretną pomoc.

Dziękujemy wszystkim przedszkolakom, uczniom, rodzicom oraz pracownikom szkoły i przedszkola za zaangażowanie w nasze działania na rzecz pomocy dzieciom pokrzywdzonym przez los. Cieszymy się, że wśród nas jest tak dużo osób chętnych do niesienia pomocy potrzebującym.

Samorząd Uczniowski