Już od trzech lat uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim biorą udział w akcji zbierania nakrętek.

Pozyskane w ten sposób fundusze przeznaczane są na rehabilitację uczniów niepełnosprawnych naszej szkoły. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły bardzo chętnie angażują się w akcję, której przyświeca tak szczytny cel, jakim jest pomoc potrzebującym. Uczniowie tym samym uczą się i promują działania ekologiczne związane ze zbiórką surowców wtórnych. Koordynatorem tego działania jest pedagog szkolny pani Elżbieta Cwek. Mamy nadzieję, że popularność akcji wzrośnie i okazana pomoc umożliwi większe wsparcie tej koleżeńskiej i jakże humanitarnej działalności.