Lokalna Grupa Działania „Qwsi” zaprasza na indywidualne konsultacje z wnioskodawcami w dniu 7 grudnia 2016 r. w godzinach 9:00- 14:00 w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim.

Konsultacje pozwolą wnioskodawcom dobrze przygotować wnioski o przyznanie pomocy w ramach zaplanowanych w pierwszej połowie 2017 r. naborów wniosków (na podejmowanie działalności gospodarczej, na rozwijanie działalności gospodarczej i projekt grantowy). W konsultacjach będą mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani (mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe).